Πυρασφάλεια

Η Ecogreenbuild αναλαμβάνει κάθε είδους Μελέτη, Πιστοποιητικά και Ανανεώσεις Πυρασφάλειας όπως και Εγκαταστάσεις σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Κέρκυρα.

 • Ξενοδοχεία
 • Καταστήματα
 • Γυμναστήρια
 • Χώροι συνάθροισης κοινού
 • Βιοτεχνίες, Εργαστήρια
 • Συνεργεία Αυτοκινήτων και Μοτοποδηλάτων
 • Πλυντήρια – Λιπαντήρια, Σταθμοί Αυτοκινήτων
 • Αποθήκες
 • Εμπορικά Κέντρα
 • Γηροκομεία
 • Παιδικοί Σταθμοί

 

Η εταιρεία μας εκπονεί κάθε είδους μελέτη πυρασφάλειας από τις πιο απλές εγκαταστάσεις μέχρι και τις πιο σύνθετες εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων, αερίων, υγρεαερίων, αποθήκευσης καυσίμων κ.λ.π.

Εκτός από την εκπόνηση της μελέτης πυρασφάλειας μπορούμε να αναλάβουμε σε δεύτερη φάση είτε την κατασκευή του εκάστοτε συστήματος πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης , είτε την επίβλεψη της κατασκευής των εγκαταστάσεων, αν ο πελάτης το επιθυμεί.

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας στην Εθν. Παλαιοκαστρίτσας 35 (Σολάρι) Κέρκυρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για την υπηρεσία:Πυρασφάλεια
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα