Τεχνικοοικονομική ανάλυση εξοικονόμησης ενέργειας

Έχοντας μεγάλη πείρα στη διαχείριση των έργων και της κατασκευής τους, η Τεχνική Εταιρεία ECOGREENBUILD, έχει τη δυνατότητα να εκπληρώνει κάθε επιθυμία σας, συνδυάζοντας απόλυτα τη λειτουργικότητα, την ποιότητα αλλά και την οικονομία.

 

Ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων “GO GREEN”

Η ενέργεια είναι αναπόσπαστο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας. Κάθε επιχείρηση , εξαρτάται απόλυτα από την ροή ενέργειας.

Οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με αυξημένο κόστος λειτουργίας και πέραν τούτου το «ενεργειακό αποτύπωμα» των εγκαταστάσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Το αντικείμενο της ενεργειακής μελέτης είναι η τεχνικοοικονομική ανάλυση εξοικονόμησης ενέργειας, στην οποία θα υπάρξει αναλυτική καταγραφή της σχέσης κόστους – απόδοσης της κάθε προτεινόμενης παρέμβασης καθώς και αναλυτικός υπολογισμός της μείωσης των εκλυόμενων ρύπων εξαιτίας της κατανάλωσης ενέργειας.

Η διαδικασία της ενεργειακής μελέτης είναι η κάτωθι:

  • Καταγραφή του ενεργειακού προφίλ της επιχείρησης, η οποία επιτυγχάνεται με τις εξής εργασίες:
  • Συλλογή δεδομένων κτιριακού κελύφους
  • Συλλογή δεδομένων περιβάλλοντος χώρου
  • Ακριβής καταγραφή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ήτοι: φωτιστικά σώματα, συστήματα θέρμανσης – κλιματισμού κ.ά.
  • Τοποθέτηση καταγραφικού εξοπλισμού για τον προσδιορισμό των επιμέρους καταναλώσεων
  • Προσδιορισμός και αναλυτική καταγραφή των δυνητικών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη  τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης και εκτίμηση του ενεργειακού και του περιβαλλοντικού οφέλους της κάθε παρέμβασης.
  • Οικονομική αξιολόγηση (αντιπαραβολή κόστους – οφέλους) της κάθε δυνητικής παρέμβασης εξοικονόμησης ενέργειας.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για την υπηρεσία:Τεχνικοοικονομική ανάλυση εξοικονόμησης ενέργειας
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα