Κατασκευές

Έχοντας μεγάλη πείρα στη διαχείριση των έργων και της κατασκευής τους, η Τεχνική Εταιρεία ECOGREENBUILD, έχει τη δυνατότητα να εκπληρώνει κάθε επιθυμία σας, συνδυάζοντας απόλυτα τη λειτουργικότητα, την ποιότητα αλλά και την οικονομία.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας, μελέτες εφαρμογής αλλά και  την κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα στον τομέα κατασκευής αναλαμβάνουμε

  • Μελέτη εφαρμογής & Κατασκευή  Δικτύων Αποχέτευσης
  • Μελέτη εφαρμογής & Κατασκευή  Δικτύων Ύδρευσης
  • Μελέτη εφαρμογής & Κατασκευή  Εξαερισμού & Αερισμού
  • Μελέτη εφαρμογής & Κατασκευή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  • Μελέτη εφαρμογής & Κατασκευή Πισίνας & Κολυμβητικών Δεξαμενών
  • Μελέτη εφαρμογής & Εγκατάστασης συστημάτων Θέρμανσης
  • Μελέτη εφαρμογής & Κατασκευή συστημάτων Κλιματισμού
  • Μελέτη εφαρμογής & Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων

Οι μηχανολογικές μελέτες εφαρμογής παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες με σκοπό να κατασκευαστούν οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιριακού έργου με άρτιο τεχνικοοικονομικά τρόπο, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, Νόμους και Κανονισμούς στοχεύοντας στην ασφάλεια και στην ορθή λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων με τον πιο οικονομικό τρόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για την υπηρεσία:Κατασκευές
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα