Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Η Τεχνική Εταιρεία ECOGREENBUILD μέσω της έμπειρης επιστημονικής ομάδας των μηχανικών της αναλαμβάνει  την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας  στην ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:

 • Μελέτες Αποχέτευσης
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΜΕΑ)
 • Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας (Πυρασφάλειας)
 • Μελέτες Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Θέρμανσης
 • Μελέτες Κλιματισμού
 • Μελέτες Ύδρευσης

Το γραφείο μας επιπλέον αναλαμβάνει  μελέτες στον ευρύτερο χώρο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως:

 • Μελέτες Ανάκτησης ενέργειας – Έλεγχος ενεργειακής κατανάλωσης
 • Μελέτες Ανελκυστήρων (Ανυψωτικών Συστημάτων)
 • Μελέτες Εξαερισμού & Αερισμού
 • Μελέτες Πισίνας & Κολυμβητικών Δεξαμενών
 • Μελέτες Φωτισμού
 • Μελέτες Φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Μελέτες για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, συνεργείων, εργαστηρίων, κλπ.
 • Σχεδιασμός συστημάτων κλιματισμού

Οι έμπειροι μηχανικοί μας δίνουν έμφαση στη ασφάλεια, την υγιεινή, τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων και την ορθολογική χρήση της ενέργειας, εξασφαλίζοντας την αρτιότητα του αποτελέσματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για την υπηρεσία:Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα