Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Εκπόνηση μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως:

 • Μελέτες Κλιματισμού
 • Μελέτες Εξαερισμού & Αερισμού
 • Μελέτες Θέρμανσης & Ψύξης
 • Μελέτες Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης
 • Μελέτες Ύδρευσης
 • Μελέτες Αποχέτευσης
 • Μελέτες Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Φωτισμού
 • Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας (Πυρασφάλειας)
 • Μελέτες Ανελκυστήρων (Ανυψωτικών Συστημάτων)
 • Μελέτες για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, συνεργείων, εργαστηρίων, κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για την υπηρεσία:Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα