Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Για ΔΕΗ

Με την δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 844/Β/16-5-2011) της απόφασης αριθμός Φ.50/503/168 αλλάζει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης εγκαταστάτη.

Η ΝΕΑ ΥΔΕ αποτελείται από:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
  • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ
  • Μονογραμμικά σχέδια των ηλεκτρικών πινάκων της εγκατάστασης
  • Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, κ.λ.π.

Η ΝΕΑ ΥΔΕ  δίδετε για τον αρχικό έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε:

Νέες παροχές και για τον Επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε:

Κατοικίες (Αλλαγή ονόματος λογαριασμού) πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια

Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια

Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι με εύφλεκτα υλικά πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια

Χώροι ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο

Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε ένα χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης τους, πριν από την επανασύνδεση

Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται από την εταιρεία μας με πιστοποιημένο ψηφιακό μηχάνημα που τεκμηριώνει τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της.

Η EcoGreenBuild με το έμπειρο προσωπικό που διαθέτει αναλαμβάνει την έκδοση της παραπάνω ΥΔΕ σε λογικές τιμές, ανάλογα με το μέγεθος του χώρου.

Ο περιοδικός έλεγχος και επανέλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι υποχρεωτικός από το Ν.4483/1965 και αποτελεί τον πρώτο όρο της προστασίας του καταναλωτή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για την υπηρεσία:Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Για ΔΕΗ
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα