«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ»

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ»

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας ταυτόχρονα τις επιταγές των καιρών: ανάγκες πολιτών, κλιματική αλλαγή, ψηφιοποίηση, νέες τεχνολογίες κλπ. Ταυτόχρονα εντασσόμενο στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής πρωτοβουλίας «Το Σπίτι μου» στοχεύει στην ενίσχυση των νέων με στόχο να τους καταστεί εφικτό να εξασφαλίσουν μία πλήρη αναβάθμιση της οικίας τους.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται οι εξής:
1. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%
2. αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4122/2013.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2021), όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

Κατά την υποβολή αίτησης οι αιτούντες κατατάσσονται για τις ανάγκες του Προγράμματος στις παρακάτω εισοδηματικές κατηγορίες:

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα (€)
σκέλος «Εξοικονομώ»
Οικογενειακό Εισόδημα (€)
σκέλος «Εξοικονομώ»
Ατομικό, ή Οικογενειακό (€)
σκέλος «Ανακαινίζω»
1 ≤5.000 ≤10.000 ≤20.000
2 >5.000 >10.000 – 20.000
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 50.000

 

Για την υπαγωγή στο «Ανακαινίζω», πέραν του του εισοδηματικού κριτηρίου, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 300.000 € σύμφωνα με τη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Επιλέξιμες είναι μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που να αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίου πολυκατοικίας.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω», ενώ η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, δαπάνες ανακαίνισης που αφορούν στο σκέλος «Ανακαινίζω» και λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες.

Α. Σκέλος «Εξοικονομώ»

1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ

2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ

5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ (Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smarthome, Οικιακές Ηλεκτρικές Συσκευές)

Β. Σκέλος «Ανακαινίζω»

Εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, υπνοδωματίων, καθιστικού κ.λπ. εσωτερικών χώρων. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ερμαριών, εσωτερικών θυρών και γενικά εργασιών που δεν καλύπτονται από το σκέλος του «Εξοικονομώ».

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία που εντάσσεται ο αιτών και ορίζεται ως εξής:

Ατομικό Εισόδημα
(€)
Οικογενειακό
Εισόδημα (€)
Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης σκέλος
«Εξοικονομώ»
Ιδιοκατοίκηση Χρήση από έτερο
πρόσωπο
Bonus
αποκέντρωσης
1 ≤5.000 ≤10.000
75% 65%
+15%
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000
70% 60%
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000
55% 45%
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 50.000
45% 40%

Το ποσοστό επιχορήγησης σκέλος «Ανακαινίζω» είναι οριζόντια για όλους 30%.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).
  3. Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση.
  4. Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.
  5. Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
  6. Οικοδομική άδειαγια το κτίριο που κάνετε αίτηση επιδότησης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί. Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει παλιά ονοματοθεσία ή αριθμό, θα ζητήσετε σχετική βεβαίωση Πολεοδομίας του δήμου.
  7. Συμβόλαιο – τίτλος κυριότητας
  8. Δήλωση Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) (όπου υπάρχει)
  9. Αρχιτεκτονικά σχέδια , τοπογραφικό διάγραμμα

 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ»

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για την υπηρεσία:«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ»
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα