ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MESSONGHI BEACH

  • Αυτόματο σύστημα χλωρίωσης
  • Αμμόφιλτρα καθαρισμού νερού
  • Πίνακας Inverter ελέγχου κεντρικών αντλιών νερού
  • Αντίστροφη όσμωση φούρνων ατμού
  • Φυγοκεντρικό φίλτρο Cintropur
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος  ελέγχου των κεντρικών αντλιών ύδρευσης με Inverter και εναλλάξ λειτουργία για τον έλεγχο σταθερής πίεσης στα δωμάτια και μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας.
  • Μελέτη και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος καθαρισμού του νερού με αμμόφιλτρα.  Εγκαταστήθηκε συστοιχία τεσσάρων φίλτρων πολυαιθυλενίου Structural Composite χωρητικότητας  435 lt έκαστο  σε παράλληλη σύνδεση τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα ή και μαζί ανάλογα τις ανάγκες. Για πληρωτικό υλικών χρησιμοποιήθηκε χαλίκι, γυάλινη άμμος, Γρανάτης και υδροανθρακίτης όλα με πιστοποίηση για πόσιμο νερό. Η λειτουργία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ελέγχεται από κεντρικό PLC της Siemens.
  • Μελέτη σχεδιασμός και εγκατάσταση μιας μονάδας αφαλάτωσης με ανάκτηση 75% για τις ανάγκες των φούρνων ατμού και των πλυντηρίων στην κουζίνα. Το ζητούμενο εδώ ήταν από την μία η παραγωγή νερού βάση των προδιαγραφών του κατασκευαστή και από την άλλη η όσο το δυνατό μικρότερη απόρριψη νερού, που είναι πολύτιμο για την επιχείρηση.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού αυτόματου συστήματος χλωρίωσης ETATRON στις δύο δεξαμενές πόσιμου νερού του ξενοδοχείου. Για τον σκοπό αυτό τοποθετήθηκε ένας παλμικός μετρητής στην κεντρική παροχή και δύο αυτόματα συστήματα ελέγχου ελεύθερου χλωρίου, ένα σε κάθε δεξαμενή. Το σύστημα συμπληρώθηκε με δύο αντλίες ανάδευσης του νερού.

Μόνο κείμενο

μικρή περιγραφή, μικρή περιγραφή, μικρή περιγραφή

50%-50%

μικρή περιγραφή, μικρή περιγραφή, μικρή περιγραφή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελάτε να συζητήσουμε μαζί για το δικό σας Project
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα