Διαδικτυακοί Θερμοστάτες Χώρου (θερμοστάτες Wifi)

Οι διαδικτυακοί θερμοστάτες (θερμοστάτες wifi) δίνουν την δυνατότητα, σε σχέση με τους συμβατικούς θερμοστάτες, της απομακρυσμένης παραμετροποίησης μέσω του διαδικτύου, με αποτέλεσμα την δυνατότητα έλεγχου και ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού, από τον Ηλεκτρονική Υπολογιστή, το Tablet και το Smartphone.

Ασύρματοι Θερμοστάτες και Χρονοθερμοστάτες

Οι ασύρματοι θερμοστάτες, επιτυγχάνουν την επικοινωνία με το σύστημα θέρμανσης – κλιματισμού, μέσω ενός ασύρματου δέκτη ο οποιος εγκαθίσταται στο λεβητοστάσιο ή μηχανοστάσιο και επικοινωνεί ασύρματα με το θερμοστάτη χώρου που έχει εγκατασταθεί μέσα στο κτίριο.

Θερμοστάτες Χώρου

Αναλογικοί Θερμοστάτες Χώρου
Ψηφιακοί Θερμοστάτες Χώρου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για το προϊόν: Θερμοστάτες
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα