Ηλεκτρονικός αποσκληρυντής νερού CALMAT

Επεξεργασία Νερού

Η φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία του calmat

Το calmat διατηρεί καθαρούς τους σωλήνες και τις συσκευές χωρίς άλατα και σκουριές

Ο μετατροπέας αλάτων calmat είναι μία συσκευή για φυσική επεξεργασία του νερού. Στο νερό σχηματίζονται φυσιολογικά κρύσταλλοι ασβεστίου, με ικανότητες να προσκολλούνται. Με το σχήμα που παίρνουν οι κρύσταλλοι κολλούν μεταξύ τους και σχηματίζουν τις επίμονες, φορτικές επικαθήσεις αλάτων. Το calmat μετατρέπει με φυσικό τρόπο τη συμπεριφορά κρυστάλλωσης των αλάτων. Η μονάδα ελέγχου παράγει δυναμικούς, ηλεκτρονικούς παλμούς που μεταδίδονται στο νερό μέσω των καλωδίων παλμών.

Οι κρύσταλλοι αλάτων αλλάζουν σχήμα μετά την επεξεργασία τους από το calmat παίρνοντας μορφή ευθύγραμμων ράβδων. Με αυτή τη μορφή οι κρύσταλλοι δεν μπορούν πλέον να κολλήσουν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν επίμονες επικαθήσεις αλάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για το προϊόν: Ηλεκτρονικός αποσκληρυντής νερού CALMAT
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα