Αποσκληρυντές

Επεξεργασία Νερού

Σε πολλές περιπτώσεις η αποσκλήρυνση είναι απαραίτητη για την απομάκρυνση αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου από το ακατέργαστο νερό. Ο συνηθέστερος τρόπος είναι η χρήση ισχυρώς κανιονικής ιονανταλλακτικής ρητίνης, η οποία αναγεννάται με διάλυμα αλατιού.

Διαθέτουμε ένα πλήρες πρόγραμμα για την αποσκλήρυνση του νερού, ξεκινώντας από οικιακές μονάδες μικρής δυναμικότητας μέχρι βαρέος τύπου βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η λειτουργία μπορεί να είναι χειροκίνητη ή αυτόματη με βάση χρονικό ή ογκομετρικό αυτοματισμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για το προϊόν: Αποσκληρυντές
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα