Αντίστροφη ώσμωση

Επεξεργασία Νερού

Συστήματα αντίστροφης ώσμωσης

Τα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης αποτελούνται από μία συστοιχία φίλτρων που περιλαμβάνει ένα φίλτρο σωματιδίων όπου συγκρατούνται αιωρούμενα σωματίδια, ένα φίλτρο άνθρακα για την απαραίτητη συγκράτηση της χλωρίνης, τον απαραίτητο αριθμό μεμβρανών για την επεξεργασία του νερού και τέλος ένα φίλτρο μετεπεξεργασίας-εμπλουτισμού του νερού σε επιθυμητά στοιχεία που αφαιρέθηκαν μέσω της μεμβράνης.

Στην αγορά διατίθενται συναρμολογημένα και έτοιμα προς χρήση συστήματα με συγκεκριμένο εξοπλισμό και αποδόσεις χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα να «στηθεί» ένα σύστημα αντίστροφης ώσμωσης χρησιμοποιώντας φίλτρα και μεμβράνες που εξυπηρετούν καλύτερα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του νερού μιας παροχής.

Τα μικρά οικιακά συστήματα αντίστροφης ώσμωσης για πόσιμο νερό είναι χρήσιμα για μικρές καταναλώσεις, παρέχουν μικρές ροές και το επεξεργασμένο νερό συγκεντρώνεται σε μία μικρή δεξαμενή. Μεγαλύτερα συστήματα δίνουν μεγαλύτερες ροές χωρίς να απαιτούν δεξαμενή αποθήκευσης και είναι κατάλληλα για μεγαλύτερες οικιακές καταναλώσεις καθώς και για επαγγελματική χρήση. Μεγάλα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης χρησιμοποιούνται και στη βιομηχανία τα οποία έχουν υψηλές παραγωγικές δυνατότητες και μεγάλη απόδοση μεμβρανών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για το προϊόν: Αντίστροφη ώσμωση
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα