Αναγεννώμενα φίλτρα

Επεξεργασία Νερού

ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ

Αποτελούν μία αρκετά οικονομική λύση για τη συγκράτηση σωματιδίων καθώς δεν απαιτείται τακτική συντήρηση.

Εφαρμογές:

  • Νερά γεωτρήσεων
  • Θαλασσινό νερό
  • Δίκτυα ύδρευσης
  • Επεξεργασία λυμάτων

Επιλέξτε τα δίδυμα φίλτρα άμμου σε εναλλασσόμενη ή παράλληλη λειτουργία, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, για συνεχή 24h ροή χωρίς παύσεις για πλύση ή για διπλάσιες ροές και διπλάσιο χρόνο παύσης.

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

Είναι ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε εκτός από Σωματίδια να αφαιρούν από το νερό  και Σίδηρο, Μαγγάνιο,Υδρόθειο, Αρσενικό και Ράδιο.

Εφαρμογές:

  • Επιβαρυμένα νερά γεωτρήσεων
  • Φίλτρα με ύψος >55”

Επιλέξτε τα δίδυμα* πολυστρωματικά φίλτρα σε εναλλασσόμενη ή παράλληλη λειτουργία, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, για συνεχή 24h ροή χωρίς παύσεις για πλύση ή για διπλάσιες ροές και διπλάσιο χρόνο παύσης.

*Διατίθενται για ροές >= 3m/h

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για το προϊόν: Αναγεννώμενα φίλτρα
Τ. 26610 25872 Κ. 6936 675 684 info@ecogreenbuild.gr Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 35,
Σολάρι Κέρκυρα, Ελλάδα